OVER DE ORGANISATIE

World Food Day is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Provincie Noord-Brabant, Gemeente ‘s-Hertogenbosch en We are Food – Den Bosch Celebrates Food.

Het festival komt tot stand door samenwerkingen met onder andere De Volkskrant, Wageningen University & Research, Hivos, AgriFood Capital en Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Daarnaast wordt het programma inhoudelijk ingevuld in samenwerking met verschillende programma- en excursiepartners.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Ieder mens denk er elke dag over na: wat eten we vanavond? Voor ongeveer 815 miljoen mensen is die vraag nog fundamenteler, zelfs existentieel: ís er eten vanavond? Er is werk aan de winkel, want ons huidige voedselsysteem is niet toekomstbestendig. We hebben creatieve, innovatieve en oplossingsgerichte denkers en doeners nodig om het voedselsysteem van morgen vorm te geven, in Nederland en in de wereld om ons heen. Ieder heeft daarbij zijn eigen rol: de producent, de levensmiddelenindustrie, de supermarkt, de overheid en de consument. We komen verder door met elkaar op te trekken, elkaar te versterken. Dat brengen we samen op World Food Day. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is daarom trotse mede-initiatiefnemer van dit evenement. Want met uitwisseling en ontwikkeling van ideeën kunnen we als overheid adequaat inspelen op wat de wereld nodig heeft om meer voedselzekerheid te bereiken.

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Voedsel maken én beleven, daar is Brabant van oudsher groot en goed in. En wil dat ook blijven. Als European Region of Gastronomy geeft Brabant daarom dit jaar als eerste Nederlandse provincie invulling aan de voedselagenda van de toekomst. De provincie doet dat samen met AgriFood Capital met het initiatief: We Are Food. We Are Food laat de wereld in 2018 zien wat Brabant op het gebied van food te bieden heeft en geeft goede foodinitiatieven ondersteuning en een podium. Zo krijgt de foodsector een impuls, stimuleren we toeristisch bezoek en versterken we het imago van de Brabantse foodsector. Tien maanden lang zetten we één actueel thema in de schijnwerpers. Van het aanpakken van verspilling, via producten van Brabantse bodem tot de laatste maand waar de Brabantse gastvrijheid centraal staat. Omdat gezond, eerlijk en voldoende voedsel een belangrijke rol speelt binnen onze provincie zijn we partner van World Food Day.

balk

GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH

Stuk wordt nog aangeleverd

1.logo-gemeente-den-bosch-pms

WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH

Voeding en alles dat met voeding te maken heeft staat centraal bij Wageningen University & Research: gezonde voeding, veilige voeding, voedsel dat duurzaam geproduceerd wordt en ook genoeg voedsel om de wereld te kunnen voeden. Bij ons houden honderden wetenschappers zich met deze onderwerpen bezig samen met andere kennisinstituten, met ngo’s en met het bedrijfsleven. Consumenten raken steeds meer betrokken bij voeding, willen zich graag op een gezonde en verantwoorde wijze voeden, maar het is niet altijd eenvoudig om de weg te vinden in een woud van vaak tegenstrijdige en steeds veranderende informatie. Veel mensen maken zich ook zorgen over voeding. Dit festival is voor ons een kans in gesprek te gaan met consumenten, te luisteren naar zorgen, vragen en ideeën over voedsel en voedselproductie en die weer mee te nemen in ons onderzoek. Wij zien er naar uit.

PROVINCIE GELDERLAND

De provincie is actief op veel beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economie, agrarische zaken, milieu, recreatie, natuur en landschap, welzijn en cultuur. Dat betekent bijvoorbeeld dat een nieuw natuurgebied in opdracht van de provincie wordt aangelegd. Of dat met behulp van een provinciale subsidie het dorpshuis in uw gemeente is gebouwd. Ook verleent de provincie milieuvergunningen aan grote bedrijven. Omdat ook voedsel een belangrijke rol speelt in onze provincie zijn wij partner van World Food Day.

RABOBANK GELDERSE VALLEI & VALLEI EN RIJN

De Rabobank is opgericht vanuit de filosofie dat de opzet van een Coöperatie van samenwerkende boeren het beste was voor allemaal. Met onze visie Banking for Food leveren wij ook nu nog een bijdrage aan het oplossen van de voedselproblematiek in de wereld. Dat doen we door toegang te bieden tot financiering en ons grote netwerk en door onze kennis van de food & agri-markt actief te delen. Met als doel voedselzekerheid te kunnen bieden aan iedereen. World Food Day sluit uitstekend aan op onze visie. Logisch dus dat wij partner zijn van dit bijzondere evenement.

PROGRAMMAPARTNERS

Nederland Voedselland logo

UITVOERENDE PARTIJEN