OVER DE ORGANISATIE

World Food Day 2018 is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Noord-Brabant en gemeente ‘s-Hertogenbosch.

In 1979 is 16 oktober door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldvoedseldag, oftewel World Food Day – Een dag waarop er internationaal aandacht wordt besteed aan voedselzekerheid in de wereld. In Nederland organiseren we op zaterdag 13 oktober het festival World Food Day 2018 om stil te staan bij dit mondiale vraagstuk.

Het festival komt tot stand in samenwerking met De Volkskrant, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Verstegen Spices & Sauces, Wageningen University & Research en Hivos Daarnaast wordt het programma inhoudelijk ingevuld in samenwerking met verschillende programma- en excursiepartners.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Ieder mens denk er elke dag over na: wat eten we vanavond? Voor ongeveer 821 miljoen mensen is die vraag nog fundamenteler, zelfs existentieel: ís er eten vanavond? Er is werk aan de winkel, want ons huidige voedselsysteem is niet toekomstbestendig. We hebben creatieve, innovatieve en oplossingsgerichte denkers en doeners nodig om het voedselsysteem van morgen vorm te geven, in Nederland en in de wereld om ons heen. Ieder heeft daarbij zijn eigen rol: de producent, de levensmiddelenindustrie, de supermarkt, de overheid en de consument. We komen verder door met elkaar op te trekken, elkaar te versterken. Dat brengen we samen op World Food Day. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is daarom trotse mede-initiatiefnemer van dit evenement. Want met uitwisseling en ontwikkeling van ideeën kunnen we als overheid adequaat inspelen op wat de wereld nodig heeft om meer voedselzekerheid te bereiken.

PROVINCIE NOORD-BRABANT

De wereld om ons heen verandert, en dus ook ons voedselsysteem. De verandering van ons voedselsysteem is een belangrijk onderwerp voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Op 13 oktober 2018 combineren we het gastvrije, bourgondische karakter van de Brabantse hoofdstad met twee belangrijke economische aandachtspunten. Dit zijn ICT/data en agrifood. En dat past weer goed in het thema van de Nederlandse editie van World Food Day: data en technologie. Tijdens World Food Day komen de werelden van technologische vernieuwingen en de transitie in ons voedselsysteem samen in onze gastvrije stad.  We werken hiervoor samen met Agrifood Capital, de HAS Hogeschool en Jheronimus Academy of Data Science in ’s-Hertogenbosch. Bovendien is oktober de We Are Food-themamaand #datafood.

Op World Food Day laten wij graag aan een breed publiek zien hoe met vernieuwende technologie een duurzaam voedselsysteem mogelijk wordt.

GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH

De wereld om ons heen verandert, en dus ook ons voedselsysteem. De transitie van ons voedselsysteem is een belangrijk onderwerp voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Op 13 oktober 2018 wordt het gastvrije, bourgondische karakter van de Brabantse hoofdstad gecombineerd met twee belangrijke economische speerpunten. Dit zijn ICT/data en agrifood. En dat past goed in het thema van de Nederlandse editie van World Food Day: data en technologie. Tijdens World Food Day komen de werelden van technologische innovaties in het voedselsysteem samen. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van HAS Hogeschool en Jheronimus Academy of Data Science in ’s-Hertogenbosch en de We Are Food-themamaand #datafood in oktober. Wij tonen, als mede-initiatiefnemer van World Food Day, graag aan een breed publiek hoe met vernieuwende technologie een duurzaam voedselsysteem mogelijk wordt.

DE VOLKSKRANT

Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050? Het hele jaar staat de Volkskrant onder de noemer De Voedselzaak stil bij deze vraag. Want de komende drie decennia vinden er twee belangrijke ontwikkelingen plaats. De VN voorspellen dat de wereldbevolking gaat groeien van 7,4 miljard mensen in 2018 naar 9,8 miljard in 2050. Tegelijkertijd zullen we de komende 32 jaar de gevolgen van klimaatverandering gaan zien in de geschikte landbouwgrond en water, en dus in onze boodschappenmandjes en op onze borden. Op World Food Day vind je De Voedselzaak terug in een speciale supermarkt, en organiseren we een talkshow over voedsel en technologie.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOPSECTOR TUINBOUW EN UITGANGSMATERIALEN

Hoe zorgen we ervoor dat we de wereld, met steeds meer mensen, van duurzaam en gezond voedsel blijven voorzien? Doordat energie, ruimte, water en mineralen schaarser worden is het steeds moeilijker om voedsel te produceren. Nederland is als export- en kennisland bij uitstek in staat om deze uitdagingen rondom de duurzame voedselproductie aan te gaan. Door innovatieve oplossingen produceren we met minder ruimte, water, energie en mineralen hoogwaardig voedsel en duurzame producten. Nederlandse veredelaars en vermeerderaars leveren zaden en planten voor ziekte- en droogteresistente gewassen met een hogere opbrengst, betere smaak en houdbaarheid. Nederlandse tuinders realiseren de hoogste productiviteit per hectare met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, water en mineralen. Zij lopen voorop in energie-efficiëntie, duurzame energieproductie en CO2-reductie. Daarom is Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen trotse partner van de World Food Day!

WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH

Dit jaar bestaat Wageningen University & Research (WUR) 100 jaar. Voeding en alles dat met voeding te maken heeft staat centraal bij onze organisatie: gezonde voeding, veilige voeding, voedsel dat duurzaam geproduceerd wordt en ook genoeg voedsel om de wereld te kunnen voeden. Honderden wetenschappers onderzoeken deze onderwerpen samen met andere kennisinstituten, met ngo’s en met het bedrijfsleven. Consumenten zijn steeds meer betrokken bij voeding en willen zich graag op een gezonde en verantwoorde wijze voeden. Maar het is niet altijd eenvoudig om de weg te vinden in een woud van vaak tegenstrijdige en steeds veranderende informatie. World Food Day is voor ons een kans om direct in gesprek te gaan met consumenten, te luisteren naar zorgen, vragen en ideeën over voedsel en voedselproductie en die weer mee te nemen in ons onderzoek.

HIVOS

Hivos is sinds 2016 trotse partner van Wereldvoedseldag. Bewustwording omtrent het wereldvoedselvraagstuk is van belang om te begrijpen wat de impact is van de keuzes die wij maken in de supermarkt op boeren in Afrika. Adequaat voedsel- en landbouwbeleid kan ervoor zorgen dat de honger in de wereld nog verder kan worden teruggedrongen, terwijl de biodiversiteit, de vruchtbaarheid van bodems en beschikbaarheid van zaden voor boerengemeenschappen wereldwijd gegarandeerd blijft. Samen met partners zet Hivos zich in om dit te bewerkstelligen. World Food Day is een mooi moment om de diversiteit van voedsel te vieren en samen oplossingen te bedenken hoe we de honger in de wereld verder kunnen terugdringen.

PROGRAMMAPARTNERS

UITVOERENDE PARTIJEN